Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebVlasnik samo dio godine

Tipski prigovor: "Tek sam na kraju godine kupio brodicu, istu u očevidniku brodica upisao kao moje vlasništvo i s njom plovio u hrvatskom moru samo par dana u godini. Zašto onda trebam platiti naknade za cijelu godinu? Voljan sam platiti samo razmjerni iznos koliko sam dugo tokom godine bio vlasnik."

Naknade se plaćaju za godišnje razdoblje i nisu djeljive na manje vremenske jedinice, a primarni obveznik plaćanja cjelokupnih godišnjih naknada je osoba koja je u trenutku izrade računa za naknade u očevidniku brodica bila uknjižena kao vlasnik brodice za koju je nastala obveza plaćanja naknada. Činjenice da je obveznik plaćanja samo dio godine bio vlasnik i korisnik brodice za koju je nastala obveza plaćanja naknada ne utječu na umanjenje obveze plaćanja cjelokupne godišnje naknade.

Stoga Vas pozivamo da ispunite svoju obvezu i platite naknade u punom iznosu. Postoji mogućnost da nakon plaćanja cjelogodišnjih naknada imate pravo od ostalih vlasnika tokom godine zahtijevati naknadu razmjernog djela troška naknada, s tim da napominjemo da je to opcionalni interni obvezno pravni odnos vlasnika tokom godine na koju se odnose računi u koje se ovo Ministarstvo ne miješa i koji obično ovisi o internim dogovorima i ugovorima sadašnjeg i prethodnih vlasnika.


Tipski prigovor/upit: "A što ako sam ja prvi vlasnik? Naime, kupio sam, upisao i koristio potpuno novu brodicu pred kraj godine i uslijed takve situacije ne postoji prethodni vlasnik koji je koristio brodicu prije mene. Da li svejedno ja moram platiti cjelogodišnje naknade, bez obzira na to što sam vlasnik i korisnik tek nekoliko dana u godini i što nemam mogućnosti od nikoga tražiti naknadu razmjernog djela naknada za onaj period dok nisam bio vlasnik?"

Da. Bez obzira da li ste vlasnik i korisnik (plovidba ili boravak u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske) samo tokom jednog ili svih dana u godini, te neovisno o tome što nemate mogućnost od nekoga zahtijevati naknadu razmjernog djela troška, dužni ste platiti cjelogodišnji iznos naknada. Zahtjevima da se u ovakvim slučajevima obveznika plaćanja oslobodi plaćanja naknada ili da mu se smanji iznos naknada se ne udovoljava.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenim tipskim prigovorima (upitu), molimo Vas da ne podnosite prigovor/upit, nego da postupite prema gore navedenim uputama. U suprotnom, odnosno ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, možete podnijeti prigovor/upit na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvoriprodano prije 18.05.2013., prodano 18.05.2013. ili kasnije, brodica se koristi samo dio godine