Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebProdano 18.05.2013. ili kasnije

Tipski prigovor: "Brodicu sam prodao 2014. godine i zato neću plaćati naknade za tu brodicu. Ispostavite račune kupcu a ne meni!"

Kao prvo napominjemo da je datum prodaje vrlo bitan jer su se tokom vremena mijenjali propisi koji reguliraju prijenos vlasništva. Ako ste brodicu prodali prije 18.05.2013., molimo Vas da pogledate ovdje, a u suprotnom nastavite čitati donji tekst.

Od 18.05.2013. pravo vlasništva i druga stvarna prava na brodu, jahti ili brodici mogu se steći, prenijeti, ograničiti i ukinuti jedino upisom u odgovarajući upisnik ili očevidnik. Ugovor o kupoprodaji je tek pravni temelj za stjecanje vlasništva kupca, dok je način stjecanja upis.

Samim sklapanjem ugovora o kupoprodaji, ovjerom potpisa kod javnog bilježnika i predajom brodice u posjed kupcu ne dolazi do automatskog prijenosa prava vlasništva, nego do toga dolazi tek nakon što nadležna lučka kapetanija ili ispostava rješenjem usvoji zahtjev za upis promjene prava vlasništva i nakon pravomoćnosti i izvršnosti rješenja isto provede u odgovarajućem očevidniku ili upisniku.

Ukratko; kupac nije vlasnik sve dok se ne upiše kao vlasnik, a do tada je vlasnik prodavatelj. Slična pravila vrijede i u zemljišnoknjižnom pravu; kupac zemljišta ne postaje vlasnik samim sklapanjem ugovora o kupoprodaji, nego tek upisom u zemljišne knjige.

Ako ste 18.05.2013. ili kasnije prodali Vašu brodicu, a računi za naknade i dalje stižu na Vaše ime, vrlo je vjerojatno da je kupac Vaše brodice propustio lučkoj kapetaniji ili ispostavi podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime, što je trebao napraviti još u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji. Zbog takvog propusta kupca nadležna tijela niti ne znaju da ste prodali brodicu i da je kupac trebao podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime i ispostavljaju račune prema podacima kojima raspolažu; na zadnjeg upisanog vlasnika - prodavatelja.

U slučajevima kada kupac nije ispunio svoju obvezu da podnese zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime u roku od 30 dana od sklapanja ugovora u kupoprodaji, prodavatelj (upisani vlasnik) ima pravo podnijeti zahtjev za brisanje brodice koju je prodao, te se tako zaštiti od pasivnosti i neažurnosti kupca. Tek će brisanjem brodice iz očevidnika brodica, odnosno prijenosom prava vlasništva brodice na drugu osobu, za ubuduće prestati prodavateljeva (upisani vlasnik) obveza plaćanja naknada za prodanu brodicu.

Da bi provjerili tko je trenutačno upisan kao vlasnik određene brodice (ili jahte ili čamca), izvršite pretragu preko Javnog pretraživača plovila. Napominjemo da se preko pretraživača mogu provjeriti aktualni podaci koji su možda drugačiji od onih koji su vrijedili u vrijeme izdavanja računa.

Stoga, ako utvrdite da ste Vi i dalje upisani kao vlasnik brodice koju ste prodali 18.05.2013. ili kasnije, te i dalje dobivate račune za naknade za tu brodicu i kupac nije u roku od 30 dana od sklapanja ugovora u kupoprodaji lučkoj kapetaniji ili ispostavi podnio zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime, predlažemo da postupite na slijedeći način;

1. korak - platite naknade. Bez obzira što ste prodali brodicu, platite naknade jer ste Vi (upisani vlasnik - prodavatelj) i dalje formalno pravno vlasnik te brodice i zato prigovori poput "neka plati onaj kome sam prodao" ne mogu biti uvaženi jer kupac još nije vlasnik. U slučaju da ne platite naknade, riskirate pokretanje ovršnog postupka protiv Vas koji će Vam prouzročiti dodatne komplikacije, troškove i neugodnosti. Iako ste Vi kao upisani vlasnik (prodavatelj) dužni platiti naknade za brodicu koju ste prodali, od kupca opcionalno možete zahtijevati da Vam naknadi taj trošak, jer uslijed njegovog propusta da se pravovremeno upiše kao novi vlasnik predmetne brodice, Vi imate nepotrebne troškove koji se očituju u naknadama koje plaćate Vi umjesto njega. Napominjemo da je prodavateljev zahtjev za naknadu troškova upućen prema kupcu opcionalni interni obvezno-pravni odnos kupca i prodavatelja u koji se ovo Ministarstvo ne miješa - na Vama je da odlučite da li će te od kupca zahtijevati naknadu troškova ili ne.

2. korak - upozorenje kupcu. Odmah kontaktirate kupca i od njega zahtijevate da lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica trenutačno upisana hitno podnese zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime. Upozorite ga da je to bio dužan napraviti u roku od 30 dana od dana sklapanja ugovora u kupoprodaji, te da ste zbog njegovog propusta imali nepotrebne troškove jer ste umjesto njega platili naknade za brodicu koju ste mu prodali. Opcionalno od njega zahtijevajte da Vam naknadi taj trošak koji Vam je nastao zbog njegovog propusta. Nadalje ga upozorite da zbog njegove neažurnosti Vi imate pravo podnijeti zahtjev za brisanje brodice koju ste mu prodali, što bi njemu uzrokovalo dodatne probleme jer sa takvom brisanom brodicom ne smije ploviti, te će imati dodatne troškove i komplikacije jer će morati ponovo proći kompletan postupak prvog upisa brodice koji je kompliciraniji i skuplji od postupka prijenosa vlasništva nad upisanom brodicom. Također istaknite da se u ovakvoj situaciji on kao kupac uopće ne smatra vlasnikom brodice, nego da ste vlasnik i dalje Vi, te da je u njegovom interesu da postane vlasnik stvari koju je kupio. Obrazac zahtjeva za upis prava vlasništva na svoje ime kupac može pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za upis promjene podataka u očevidniku brodica / vlasništvo, pogonski stroj, preupis, ostalo". Da si olakšate i ubrzate posao, predlažemo da kupca uputite da pročita ovu web stranicu.

3. korak - brisanje. Ako vidite da niti nakon gornjih upozorenja kupac nije voljan surađivati ili ga ne možete kontaktirati, tada predlažemo da lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana podnesete zahtjev za brisanje brodice koju ste prodali. Tek će brisanjem brodice iz očevidnika brodica (ili prijenosom prava vlasništva brodice na drugu osobu) za ubuduće prestati Vaša obveza plaćanja naknada za predmetnu brodicu, s tim da morate platiti naknade koje ste do tada dobili (Vi kao upisani vlasnik - prodavatelj). Obrazac zahtjeva za brisanje možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za brisanje brodice iz očevidnika".


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru, molimo Vas da u cilju što bržeg rješavanja problema ne podnosite prigovor, nego da postupite prema gore navedenim uputama. U suprotnom, odnosno ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, možete podnijeti prigovor na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, prodano prije 18.05.2013.