Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebProdano prije 18.05.2013.

Tipski prigovor: "Brodicu sam prodao 2012. godine i zato neću plaćati naknade za tu brodicu. Ispostavite račune kupcu a ne meni!"

Kao prvo napominjemo da je datum prodaje vrlo bitan jer su se tokom vremena mijenjali propisi koji reguliraju prijenos vlasništva. Ako ste brodicu prodali 18.05.2013. ili kasnije, molimo Vas da pogledate ovdje, a u suprotnom nastavite čitati donji tekst.

Ako ste prije 18.05.2013. prodali Vašu brodicu, a računi za naknade i dalje stižu na Vaše ime, vrlo je vjerojatno da je kupac Vaše brodice propustio lučkoj kapetaniji ili ispostavi podnijeti zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime, što je trebao napraviti još u roku od 30 dana od sklapanja ugovora o kupoprodaji. Zbog takvog propusta kupca nadležna tijela niti ne znaju da je možda došlo do promjene vlasništva i ispostavljaju račune prema podacima kojima raspolažu; na zadnjeg upisanog vlasnika - prodavatelja.

Da bi provjerili tko je trenutačno upisan kao vlasnik određene brodice (ili jahte ili čamca), izvršite pretragu preko Javnog pretraživača plovila. Napominjemo da se preko pretraživača mogu provjeriti aktualni podaci koji su možda drugačiji od onih koji su vrijedili u vrijeme izdavanja računa.

Ako utvrdite da ste Vi i dalje upisani kao vlasnik brodice koju ste prodali prije 18.05.2013., predlažemo nekoliko načina kako riješiti ovu situaciju;

1. način - uplitanje kupca. Ako ste u korektnim odnosima sa kupcem Vaše brodice, predlažemo da ga kontaktirate i od njega zahtijevate da lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica trenutačno upisana hitno podnese zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime što je još odavno trebao napraviti, te da od njega zahtijevate i da plati račune za naknade koje ste dobili, jer uslijed njegovog propusta da se pravovremeno upiše kao novi vlasnik, Vi imate nepotrebne troškove koji se očituju u računima za naknade koji stižu na Vaše umjesto na njegovo ime.

2. način - dostava ugovora i očitovanje o predaji u posjed. Ako 1. način nije moguć/prihvatljiv, molimo Vas da napravite slijedeće:

U ovom slučaju, daljnji tijek postupka je neizvjestan i ovisi o dostavljenom ugovoru i odgovoru na gornje pitanje, koje treba poslati Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture, najbolje preko e-mail adrese; prigovor@pomorstvo.hr

3. način - brisanje brodice. Ako 1. i 2. način nisu mogući/prihvatljivi, te ako ste Vi i dalje upisani kao vlasnik brodice, lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana podnesite zahtjev za brisanje brodice. Obrazac zahtjeva možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za brisanje brodice iz očevidnika". Ako Vaš zahtjev bude usvojen, nakon izvršenja rješenja, brodica će se brisati iz očevidnika, te ubuduće nećete dobivati račune za naknade za tu brodicu. Napominjemo da bi u ovom slučaju, ako ne bi uspjeli dokazati da ste prema starim propisima (prije 18.05.2013.) prenijeli vlasništvo brodice na drugu osobu, morali platiti naknade koje ste do sada dobili. Da li će te naknade platiti baš Vi ili kupac Vaše brodice za Vas i u Vaše ime, za Ministarstvo je potpuno svejedno.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru, molimo Vas da u cilju što bržeg rješavanja problema postupite prema gore navedenim uputama i da ne podnosite prigovor ako to nije nužno. U suprotnom, odnosno ako same upute sugeriraju podnošenje prigovora ili ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, prigovor možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, prodano 18.05.2013. ili kasnije