Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebBrodica se koristi samo dio godine

Tipski prigovor: "Moja je brodica upisana u očevidniku brodica ali sam s njom u hrvatskom moru plovio samo par dana u godini i to mogu i dokazati. Zato ne želim plaćati naknade za cijelu godinu - eventualno sam voljan platiti naknade samo za tih par dana."

Naknade se plaćaju za godišnje razdoblje i nisu djeljive na manje vremenske jedinice. Bez obzira da li je brodica korištena (plovidba ili boravak u unutarnjim morskim vodama ili teritorijalnom moru Republike Hrvatske) i upisana u hrvatskom očevidniku brodica samo tokom 1 dana ili tokom svih 365 dana u godini, obvezni ste platiti cjelogodišnje naknade, te Vas stoga pozivamo da tako i postupite. Zahtjevima da se u ovakvim slučajevima obveznika plaćanja oslobodi plaćanja naknada ili da mu se smanji iznos naknada se ne udovoljava.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru, molimo Vas da ne podnosite prigovor, nego da postupite prema gore navedenim uputama. U suprotnom, odnosno ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, možete podnijeti prigovor na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, brodica se ne koristi, vlasnik samo dio godine