Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebBrodica se ne koristi

Tipski prigovor: "Moja je brodica upisana u očevidniku brodica ali ju uopće ne koristim za plovidbu nego cijele godine samo stoji privezana u luci i zato smatram da ne trebam platiti naknade."

U ovakvim slučajevima same činjenice da brodica boravi u hrvatskom moru i da je upisana u hrvatskom očevidniku brodica imaju za posljedicu nastanak obveze plaćanja naknada za sigurnost plovidbe i za pomorsko dobro, bez obzira na to što se brodica uopće ne koristi za plovidbu. Stoga Vas pozivamo da platite naknade. Zahtjevima da se u ovakvim slučajevima obveznika plaćanja oslobodi plaćanja naknada ili da mu se smanji iznos naknada se ne udovoljava. Ako je izgledno da se tom brodicom ubuduće uopće neće ploviti i ako nemate interesa da ista boravi u moru (npr. da stoji privezana u luci ili na sidrištu), te ako za ubuduće ne želite plaćati naknade, razmislite o brisanju brodice iz očevidnika brodica i vađenju iste iz mora. Obrazac zahtjeva za brisanje možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za brisanje brodice iz očevidnika".


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru, molimo Vas da ne podnosite prigovor, nego da postupite prema gore navedenim uputama. U suprotnom, odnosno ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, možete podnijeti prigovor na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, brodica se koristi samo dio godine