Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebNisam dobio račune

Tipski upit: "Još nisam dobio račune za naknade za 2017. godinu. Jeste poslali račune?"

Računi za naknade za 2017. godinu izdani su 04.09.2017. i poslani neposredno nakon toga. Ako ste obveznik plaćanja naknada, a račune niste dobili niti nakon nekoliko tjedana od njihovog izdavanja, postoji nekoliko potencijalnih uzroka takvog problema:

Ako je za plovni objekt nastala obveza plaćanja naknada, a niti jedan (su)vlasnik odnosno korisnik tokom godine na koju se naknade odnose nije primio račune za naknade (osobno, putem punomoćnika ili putem drugih suvlasnika), dužni ste, kao (su)vlasnik odnosno korisnik tijekom godine na koju se naknade odnose to prijaviti na slijedeći način;

1. Problemi s adresom. Ako je do neprimanja računa za naknade došlo zbog toga što je u očevidniku brodica (ili upisniku jahti) upisana pogrešna odnosno neažurna adresa (su)vlasnika ili punomoćnika za primanje pismena, molimo Vas da lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica trenutačno upisana (ne Ministarstvu u Zagrebu) podnesete zahtjev za upis promjene adrese. Obrazac zahtjeva za upis promjene adrese možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za promjenu adrese brodice". Napominjemo da je u situaciji kada (su)vlasnik brodice promjeni adresu, isti dužan u roku od 30 dana od dana promjene adrese lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana podnijeti zahtjev za upis promjene adrese. Istodobno se obratite Ministarstvu radi pribavljanja računa za naknade koje ste dužni platiti, najbolje na način kako je to opisano dolje, pod naslovom "Dostava računa e-mailom".

2. Ostali slučajevi. U svim ostalim slučajevima, obvezna prijava neprimanja računa za naknade podnosi se:


Dostava računa e-mailom

Kako bi pribavili račune za naknade koji Vam nisu uspješno dostavljeni, pošaljite e-mail Ministarstvu na adresu prigovor@pomorstvo.hr sa zahtjevom da Vam se računi dostave e-mailom i napišite kratko očitovanje u vezi adrese. Na primjer: "Poštovani, molim vas da mi e-mailom dostavite račune za naknade za upotrebu pomorskog dobra i za sigurnost plovidbe za 2017. godinu za brodicu oznake: ST 1111, NIB: 111111. U očevidniku brodica je upisana moja (vlasnikova) stara adresa, zbog čega dostava računa poštom nije uspjela, te vas obavještavam da ću lučkoj kapetaniji/ispostavi podnijeti zahtjev za upis promjene adrese."

Obrazac zahtjeva za upis promjene adrese možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za promjenu adrese brodice". Napominjemo da je u situaciji kada (su)vlasnik brodice promjeni adresu, isti dužan u roku od 30 dana od dana promjene adrese lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana podnijeti zahtjev za upis promjene adrese.


Tipski zahtjev: "Zapišite moj e-mail: ivo.ivic@gmail.com. Molim vas da mi račune od sada za ubuduće uvijek šaljete na taj e-mail."

Informatički sustav izrade i slanja računa trenutačno ne podržava upis e-maila na koji će se trajno slati računi, tako da za sada ne možemo udovoljiti takvim zahtjevima. Za sada možete samo jednokratno zahtijevati da Vam djelatnici Ministarstva e-mailom dostave račune koji su već izdani a nisu Vam uspješno dostavljeni poštom, na način opisan u gornjem tekstu.


Dostava poštom na drugu adresu

Tipski upit: "Možete mi još jednom poštom (ne e-mailom) poslati račune, ali ovaj put na drugu adresu, sve na trošak Ministarstva?"

Ne. Dvostruko slanje računa poštom, kojim se dvostruko troše sredstva iz državnog proračuna i zadaje dodatni posao državnim službenicima nije prihvatljivo posebice iz razloga što je u većini slučajeva riječ o tome da su problemi i troškovi uzrokovani propustima (su)vlasnika brodica koji nisu pravovremeno nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi podnijeli zahtjev za upis promjene adrese. Račune zatražite e-mailom, te podesite zahtjev za upis promjene adrese, na način kako je to gore opisano. Ako račune ne možete primiti preko e-maila, alternativno možete doći u lučku kapetaniju ili ispostavu ili u Ministarstvo i zamoliti da Vam se ispišu novi računi.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenim tipskim upitima/zahtjevima, molimo Vas da u cilju što bržeg rješavanja problema postupite prema gore navedenim uputama i da ne podnosite upit/prigovor/zahtjev ako to nije nužno. U suprotnom, odnosno ako same upute sugeriraju podnošenje dopisa ili ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, dopis možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, plaćanje unaprijed, primjeri dobrih prigovora / dopisa, suvlasnici