Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebPlaćanje unaprijed

Tipski upit: "Kako mogu unaprijed platiti naknade za brodicu?"

Naknade za upotrebu pomorskog dobra i naknade za sigurnost plovidbe ne možete platiti unaprijed. Molimo Vas da samoinicijativno ne plaćate po istim ili sličnim podacima sa uplatnica od prethodnih godina jer se gotovo svake godine podaci za plaćanje mijenjaju i zato takva uplata neće biti pravilno evidentirana.

Ako unaprijed znate da dulji period nećete biti na adresi koja je evidentirana u očevidniku brodica, molimo Vas da lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je Vaša brodica upisana podnesete zahtjev za upis punomoćnika za primanje pismena. Nakon donošenja rješenja kojim se udovoljava takvom zahtjevu, računi i ostala pismena povezana sa Vašom brodicom slati će se na adresu Vašeg punomoćnika za primanje pismena. Obrazac zahtjeva i punomoći možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za upis opunomoćenika za primanje pismena / punomoć".


Tipski zahtjev: "Dulje vrijeme me neće biti na adresi koja je upisana u očevidniku brodica. Ne bi imenovao punomoćnika za primanje pismena, nego vas molim da zapišite moj mail; ivo.ivic@gmail.com i da mi račune od sada za ubuduće uvijek šaljete na taj e-mail."

Informatički sustav izrade i slanja računa trenutačno ne podržava upis e-maila na koji će se slati računi, tako da za sada ne možemo udovoljiti takvim zahtjevima. Molimo Vas da podnesete zahtjev za upis punomoćnika za primanje pismena ili zamolite neku osobu od povjerenja da Vam periodički provjeri poštu u poštanskom sandučiću.


Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, nisam dobio račune, dostava e-mailom, dostava poštom na drugu adresu