Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebSuvlasnici

Tipski prigovor: "Ja sam suvlasnik u samo 1/4 dijela brodice. Zašto ste mi izdali račun za cjelokupni iznos naknade, kao da sam vlasnik u 1/1 dijela?"

Kada je pomorski objekt u suvlasništvu više osoba, računi se ne izdaju i šalju svakom suvlasniku posebno sa iznosom naknade koji je razmjeran njegovom suvlasničkom djelu, nego se izdaju i šalju samo jednom od suvlasnika sa cjelokupnim iznosom naknade za cijeli pomorski objekt. Zbog toga će jedan od suvlasnika dobiti račune sa iznosima naknada kao da je jedini (cjelokupni) vlasnik, dok drugi suvlasnici uopće neće dobiti račune.

Molimo Vas da u takvoj situaciji suvlasnik na čije je ime izdan račun ili bilo koji drugi suvlasnik plati račun u cijelosti i da ostale suvlasnike traži za naknadu razmjernog djela troška ili da postupi prema internom dogovoru među suvlasnicima o snošenju troškova.

Ako Vam je takvo postupanje neprihvatljivo, primjerice ako se među vama suvlasnicima vodi sudski spor i niste u dobrim odnosima, možete po izdanim računima platili samo dio naknada koji je razmjeran Vašem suvlasničkom djelu i zatim napisati dopis Ministarstvu, najbolje na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr, u kojem će te ukratko opisati zbog čega ste bili spriječeni postupiti po gore navedenim uputama i priložiti dokaz o uplati iz kojeg je vidljivo da ste po izdanim računima platili samo razmjeran dio naknada.


Tipski upit: "Možete li negdje zabilježiti da se računi šalju točno određenom suvlasniku? Svi su suvlasnici suglasni oko toga."

Informatički sustav trenutačno ne podržava takvu zabilježbu i takvom zahtjevu za sad ne možemo udovoljiti. Do nadogradnje sustava, ovaj se problem može riješiti na način da suvlasnici imenuju zajedničkog punomoćnika za primanje pismena. Punomoćnik može biti i jedan od suvlasnika ako ima prebivalište u Republici Hrvatskoj. Nakon upisa takvog podatka u odgovarajući upisnik ili očevidnik, računi će se za ubuduće slati na adresu imenovanog punomoćnika. Zajednički zahtjev za upis punomoćnika za primanje pismena svi suvlasnici mogu poslati isključivo lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je pomorski objekt trenutačno upisan. Obrazac zahtjeva i punomoći možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za upis opunomoćenika za primanje pismena / punomoć".


Tipski zahtjev: "Među nama suvlasnicima se već godinama vodi spor i nismo u dobrim odnosima. Zato vas molimo da zabilježite da za ovu brodicu uvijek šaljete račune svakom suvlasniku posebno razmjerno njegovom suvlasničkom djelu."

Informatički sustav trenutačno ne podržava takvu zabilježbu i takvom zahtjevu za sad ne možemo udovoljiti. Pogledajte gornju uputu koja sugerira podnošenje dopisa Ministarstvu i plaćanje razmjernog djela naknada. Za slučaj da niste dobili račune, pogledajte donju uputu.


Tipski zahtjev: "Ja sam jedan od suvlasnika koji nije dobio račune. Sa ostalim suvlasnicima sam u sudskom sporu. Međusobno ne komuniciramo i nismo u dobrim odnosima. Zato vas molim da mi dostavite račune u iznosima koji su razmjerni mojem suvlasničkom djelu da to platim i riješim se svoje obveze."

Pošaljite dopis Ministarstvu, najbolje e-mail na adresu prigovor@pomorstvo.hr. U dopisu zahtijevajte da Vam se dostave računi i naznačite gore navedene okolnosti iz kojih je vidljivo da Vam nije prihvatljivo platiti cjelokupan iznos naknada i nakon toga od ostalih suvlasnika zahtijevati naknadu razmjernog djela.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru/upitu/zahtjevu, molimo Vas da u cilju što bržeg rješavanja problema postupite prema gore navedenim uputama i da ne podnosite prigovor/upit/zahtjev ako to nije nužno. U suprotnom, odnosno ako same upute sugeriraju podnošenje dopisa ili ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, prigovor/dopis možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, primjeri dobrih prigovora / dopisa, nisam dobio račune, dostava e-mailom, dostava poštom na drugu adresu