Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebPrimjer 1: Prigovor - Pogrešna duljina

Primatelj prigovor@pomorstvo.hr
Predmet Prigovor - naknade za brodicu ST 1111
Tekst Poštovani,

dobio sam račune za naknade za upotrebu pomorskog dobra i za sigurnosti plovidbe za 2019. godinu za moju brodicu oznake: ST 1111, NIB: 111111, koje vam dostavljam skenirane u prilogu. Na računima greškom piše da je moja brodica dugačka 700 metara. Točna duljina moje brodice je 7,00 metara, kako i piše na dozvoli za plovidbu brodice čiji scan dostavljam u prilogu. Kako je uslijed netočnog podatka o duljini došlo do pogrešnog obračuna naknada, koje su obračunate u previsokom iznosu, molim vas da mi izdate nove račune sa točnim podacima i da po službenoj dužnosti ispravite netočan podatak u očevidniku brodica jer ova greška nije uzrokovana mojom krivnjom. Molim vas da mi nove račune dostavite e-mailom.

S poštovanjem,
Ivo Ivić, vlasnik brodice
Prilozi Dozvola za plovidbu brodice.jpg, Račun - pomorsko dobro.jpg, Račun - sigurnost plovidbe.jpg


Napomena:

U gornjem primjeru stranka osim dostave novih računa zahtjeva i da se po službenoj dužnosti ispravi netočna duljina upisana u očevidniku brodica. Načelno za svaki upis, promjenu i brisanje podataka u očevidniku brodica i drugim upisnicima (za jahte, brodove, itd.) stranka mora podnijeti zahtjev za upis nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi (ne Ministarstvu) i platiti upravne pristojbe. Takav zahtjev za sada nije prikladno dostavljati elektroničkim putem nego ga je najbolje poslati preporučenom poštom ili ga osobno predati nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi. Zahtjev mora biti potpisan, sadržavati više podataka o podnositelju, isprave je potrebno priložiti u izvorniku ili ovjerenoj preslici, a u nekim je slučajevima potrebno obaviti i dodatne radnje, primjerice, ovjeriti potpise kod javnog bilježnika, pribaviti apostille, napraviti ovjereni prijevod isprava, itd. Službene obrasce i primjere različitih zahtjeva možete pronaći ovdje.

Međutim, kako se u gornjem slučaju radi o očitoj pogrešci u očevidniku brodica, koja nije uzrokovana krivnjom stranke i zbog činjenica da se pravo stanje stvari može utvrditi na temelju službenih podataka iz uloška i zbirke isprava očevidnika brodica, te da nije potrebno posebno provjeravati identitet podnositelja, u ovakvim je slučajevima izuzetno dopušteno zahtijevati da se postupak za ispravak pogrešnog podatka pokrene po službenoj dužnosti, bez plaćanja upravnih pristojbi, te takav zahtjev, zajedno sa zahtjevom za dostavu novih računa, poslati e-mailom direktno Ministarstvu umjesto nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi.


Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, primjeri dobrih prigovora / dopisa, pogrešni podaci