Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebPogrešna adresa

Tipski prigovor: "Na računu piše moja stara adresa."

Kada vlasnik brodice promjeni adresu, isti je dužan u roku od 30 dana od dana promjene adrese lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana podnijeti zahtjev za upis promjene adrese. Ako na računima piše Vaša stara adresa, vjerojatno još niste podnijeti takav zahtjev.

Bez obzira što na računima piše Vaša stara adresa, platite naknade po postojećim računima i podnesite zahtjev za promjenu adrese. Obrazac zahtjeva za upis promjene adrese možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za promjenu adrese vlasnika brodice".


Pogrešna duljina, pogrešna snaga porivnih uređaja

Tipski prigovor: "Na računu pišu pogrešni podaci; piše da mi je brodica dugačka 1000 m i da ima motor snage 10000 kW. Zbog tih netočnih podataka su mi naknade obračunate u previsokom iznosu."

Izjavite prigovor i nemojte platiti naknade po takvim računima. Uz prigovor priložite scan ili presliku dozvole za plovidbu brodice kako bi lakše provjerili točne podatke i izdali Vam račune sa ispravnim podacima. Prigovor možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr


Pogrešan vlasnik

Tipski prigovor: "Računi su izdani na moje ime ali ja uopće nisam vlasnik te brodice!"

Uzroci ovakvog problema mogu biti različiti. Ako ste prodali brodicu, pogledajte poglavlja prodano prije 18.05.2013. ili prodano 18.05.2013 ili kasnije. Ako nije riječ o prodaji, pogledajte i ostale tipske prigovore.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenim tipskim prigovorima, molimo Vas da u cilju što bržeg rješavanja problema postupite prema gore navedenim uputama i da ne podnosite prigovor ako to nije nužno. U suprotnom, odnosno ako same upute sugeriraju podnošenje prigovora ili ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, prigovor možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, primjeri dobrih prigovora / dopisa