Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebUmrli vlasnici

Tipski prigovor: "Upisani vlasnik brodice na čije ste ime izdali račune za naknade je umro. Zašto mrtvim ljudima izdajete račune?"

U cilju rješavanja ovog problema, molimo Vas da slijedite donje upute prikazane preko niza povezanih pitanja i odgovora:

Da li je nakon smrti upisanog vlasnika brodice proveden ostavinski postupak koji je okončan pravomoćnim rješenjem o nasljeđivanju?

Da

Da li je brodica spomenuta u rješenju u nasljeđivanju?

Da

Neka osoba koja je imenovana kao nasljednik predmetne brodice lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana hitno podnese zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime i neka plati naknade jer je vlasništvo brodice stekla u trenutku smrti ostavitelja. Slobodno obavite uplatu po izdanim računima bez obzira što glase na umrlu osobu jer se uplate evidentiraju prema nacionalnom identifikacijskom broju brodice (NIB). Obrazac zahtjeva za promjenu prava vlasništva zajedno sa napomenama i popisom priloga možete pronaći ovdje pod nazivom "Zahtjev za upis promjene podataka u očevidniku brodica / vlasništvo, pogonski stroj, preupis, ostalo".

Ne

Da li je brodica propala još prije smrti ostavitelja?

Da

Nemojte platiti naknade i podnesite prigovor uz koji će te priložiti smrtni list i rješenje o nasljeđivanju s klauzulom pravomoćnosti. U prigovoru konstatirajte: 1) da je brodica propala još prije smrti ostavitelja te da zato nije spomenuta u rješenju o nasljeđivanju, 2) da nema osnove da niti Vi niti bilo tko drugi plaća naknade iz razloga što brodica nema živog vlasnika niti imenovanog nasljednika i da je pravo vlasništva prestalo propašću stvari, te da 3) predlažete da lučka kapetanija ili ispostava u kojoj je brodica upisana po službenoj dužnosti donese rješenje o brisanju brodice iz razloga što je ista propala. Prigovor možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Ne

Da li imate interesa postati nasljednik predmetne brodice?

Da

Pred nadležnim sudom odnosno javnim bilježnikom pokrenite postupak radi naknadno pronađene imovine (predmetne brodice) i platite naknade jer će te, ako će te biti imenovani kao nasljednik, vlasništvo steći u trenutku smrti ostavitelja. Slobodno obavite uplatu po izdanim računima bez obzira što glase na umrlu osobu jer se uplate evidentiraju prema nacionalnom identifikacijskom broju brodice (NIB). Kada rješenje javnog bilježnika (ili suda) postane pravomoćno, neka osoba koja je imenovana kao nasljednik brodice lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana hitno podnese zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime. Obrazac zahtjeva za promjenu prava vlasništva zajedno sa napomenama i popisom priloga možete pronaći ovdje pod nazivom "Zahtjev za upis promjene podataka u očevidniku brodica / vlasništvo, pogonski stroj, preupis, ostalo".

Ne

Nemojte platiti naknade i podnesite prigovor uz koji će te priložiti smrtni list i rješenje o nasljeđivanju s klauzulom pravomoćnosti. U prigovoru konstatirajte da brodica nije spomenuta u rješenju u nasljeđivanju, da prema Vašim saznanjima nije propala i da ju ostavitelj nije prodao prije smrti, ali da nemate interesa postati nasljednik te brodice. Nadalje napišite kako brodica uslijed takve situacije nema živog vlasnika niti imenovanog nasljednika i da stoga nema osnove da Vi plaćate naknade, a ako smatrate da je vjerojatno da nasljednik te brodice nikada neće biti imenovan, napišite i tu činjenicu i predložite da lučka kapetanija ili ispostava u kojoj je brodica upisana po službenoj dužnosti donese rješenje o brisanju brodice iz razloga što brodica nije u vlasništvu postojeće (žive) fizičke osobe i zato što je izvjesno da će takva situacija ostati kao trajno stanje. Prigovor možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Ne

Ako ostavinski postupak još traje.

Preporučamo da naknade plati osoba za koju je izvjesno da će biti imenovana kao nasljednik brodice jer će, ako bude imenovana kao nasljednik predmetne brodice, vlasništvo steći u trenutku smrti ostavitelja. Neka takva osoba slobodno obavi uplatu po izdanim računima bez obzira što glase na umrlu osobu jer se uplate evidentiraju prema nacionalnom identifikacijskom broju brodice (NIB). Kada rješenje javnog bilježnika (ili suda) postane pravomoćno, neka osoba koja je imenovana kao nasljednik lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana hitno podnese zahtjev za upis prava vlasništva na svoje ime. Ako do tada nije platila naknade, neka ih odmah plati. Obrazac zahtjeva za promjenu prava vlasništva zajedno sa napomenama i popisom priloga možete pronaći ovdje pod nazivom "Zahtjev za upis promjene podataka u očevidniku brodica / vlasništvo, pogonski stroj, preupis, ostalo".

Ako je sud rješenjem odlučio da se neće provesti ostavinska rasprava.

Rješenje je slično kao u slučaju: "Da li imate interesa postati nasljednik predmetne brodice?"

Ako ostavinska rasprava tek treba biti pokrenuta.

Rješenje je slično kao u slučaju: "Ako ostavinski postupak još traje."


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru, molimo Vas da u cilju što bržeg rješavanja problema postupite prema gore navedenim uputama i da ne podnosite prigovor ako to nije nužno. U suprotnom, odnosno ako same upute sugeriraju podnošenje prigovora ili ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, prigovor možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, primjeri dobrih prigovora / dopisa