Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebProvjera uplate

Tipski upit: "Možete provjeriti da li sam platio naknade? Ima li nekih dugovanja za moju brodicu?"

Tijelo koje može provjeriti da li su plaćene naknade za određeni plovni objekt razlikuje se ovisno o vrsti naknade, tako da se za provjeru uplate (provjeru stanja duga) povezanu sa naknadom za:


Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, primjeri dobrih prigovora / dopisa