Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebProvjera uplate

Tipski upit: "Možete provjeriti da li sam platio naknade? Ima li nekih dugovanja za moju brodicu?"

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture može provjeriti da li su plaćene naknade za:

Za eventualnu provjeru gore navedenih uplata (provjeru stanja duga) najbolje je da nas kontaktirate putem e-mail adrese prigovor@pomorstvo.hr, uz jasnu naznaku NIB-a (nacionalnog identifikacijskog broja) ili oznake brodice.

Za provjeru uplate naknade za upotrebu pomorskog dobra, neovisno o godini na koju se odnose, možete se obratiti i županiji na čijem je području brodica, odnosno jahta upisana.

Za provjeru uplate naknade za uporabu objekata sigurnosti plovidbe koje se ne odnose na 2015. godinu možete se obratiti isključivo Plovputu d.o.o.


Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, primjeri dobrih prigovora / dopisa