Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebPropala brodica

Tipski prigovor: "Moja brodica je propala (potonula/uništena) i zato nemam više za što plaćati naknade."

Kao prvo izražavamo žaljenje zbog propasti Vaše brodice. U ovakvim je slučajevima vlasnik propale (potonule/uništene) brodice dužan u roku od 15 dana od propasti lučkoj kapetaniji ili ispostavi u kojoj je brodica upisana podnijeti zahtjev za brisanje brodice, te Vas molimo da tako i postupite. Obrazac zahtjeva možete pronaći ovdje, pod nazivom "Zahtjev za brisanje brodice iz očevidnika".

Nakon provedbe rješenja o brisanju propale brodice će za ubuduće prestati mogućnost nastanka obveze plaćanja naknada za tu brodicu, te se za istu za ubuduće neće ispostavljati računi za naknade.

Ako je za brodicu nastala obveza plaćanja naknada, ali je ista propala tokom godine na koju se odnose računi za naknade, dužni ste platiti pune iznose naknada za cijelu godinu u kojoj je brodica propala. Zahtjevima da se u takvim slučajevima obveznika plaćanja oslobodi plaćanja naknada ili da mu se barem razmjerno smanji iznos naknada se ne udovoljava. Napominjemo da provedbom rješenja o brisanju brodice ne dolazi do automatskog poništavanja računa za naknade koji se odnose na godinu u kojoj je brodica brisana. U takvom slučaju obveza plaćanja naknada za godinu u kojoj je brodica brisana ostaje i dalje, a prestati će tek za iduću godinu i nadalje. Stoga Vas molimo da u ovakvim slučajevima platite naknade i žurno podnesete zahtjev za brisanje brodice, kako Vam ubuduće ne bi stizali računi.

U slučaju da možete nedvojbeno dokazati da je Vaša brodica propala još prije početka godine na koju se odnose računi za naknade, postoji mogućnost da Vas se djelomično oslobodi od plaćanja istih. U tom slučaju zahtjev za oslobođenje od plaćanja naknada zajedno sa dokazima možete poslati na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr. Neovisno o tome, nadležnoj lučkoj kapetaniji ili ispostavi obavezno podnesite zahtjev za brisanje brodice, na način kako je to gore opisano, te nam u zahtjevu za oslobođenje od plaćanja naknada naznačite da ste lučkoj kapetaniji ili ispostavi podnijeli zahtjev za brisanje brodice.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom prigovoru, molimo Vas da u cilju što bržeg rješavanja problema postupite prema gore navedenim uputama i da ne podnosite prigovor ako to nije nužno. U suprotnom, odnosno ako same upute sugeriraju podnošenje zahtjeva ili ako Vam upute nisu pomogle ili se iste ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, prigovor ili zahtjev možete podnijeti na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori, primjeri dobrih prigovora / dopisa