Republika Hrvatska
Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture
Prisavlje 14, 10 000 ZagrebInvalidi, branitelji, umirovljenici, slabo imovno stanje, zdravstveni problemi

Tipski zahtjev: "Ja sam invalid, branitelj, umirovljenik, slabog sam imovinskog stanja, imam zdravstvene probleme i sve to mogu dokazati. Zato vas lijepo molim da me oslobodite plaćanja naknada."

Niti jedna od gore navedenih okolnosti nije razlog za oslobođenje od plaćanja naknada. Ako je za brodicu nastala obveza plaćanja naknada, bez obzira na gore navedene okolnosti, obveznik plaćanja dužan je platiti naknade u punom iznosu. Zahtjevima da se u ovakvim slučajevima obveznika plaćanja oslobodi plaćanja naknada ili da mu se razmjerno smanji iznos naknada se ne udovoljava.


Ako je Vaš slučaj istovjetan ili sličan gore navedenom tipskom zahtjevu, molimo Vas da ne podnosite takav zahtjev te da platite naknade. U suprotnom, odnosno ako Vam gornja objašnjenja nisu pomogla ili se ne mogu primijeniti na Vaš slučaj, možete podnijeti prigovor/zahtjev na e-mail adresu prigovor@pomorstvo.hr

Povezano: početna stranica, o naknadama, pravni izvori